Zwroty i reklamacje

Jeżeli zakupiony towar nie odpowiada Państwa oczekiwaniom w ciągu 14 dni kalendarzowych przysługuje możliwość jego zwrotu lub wymiany pod warunkiem, że towar jest nieużywany, czysty , kompletny w oryginalnym opakowaniu. Przy rezygnacji z towaru pieniądze zwracamy w ciągu 14 dni przelewem bankowym na podany rachunek. Pieniądze zwracamy tylko za towar, nie zwracamy natomiast kosztów przesyłek.

Nie przyjmujemy zwrotów przesyłek odsyłanych nam przez Państwa "za pobraniem"!
O chęci zwrotu lub wymiany towaru prosimy nas wcześniej poinformować drogą mailową lub telefoniczną. Do przesyłanego do nas towaru prosimy dołączyć numer rachunku bankowego, na który mamy Państwu zwrócić pieniądze oraz  dowód zakupu.
 
Klient jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt  reklamowanego towaru:
- osobiście do siedziby Sprzedawcy - Dział Reklamacji, wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną
- wysyłając reklamowany towar do Działu Reklamacji na adres Sprzedawcy (j.w.) wraz z opisem przyczyny reklamacji, kserokopią dowodu zakupu i kartą gwarancyjną.


Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.


Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w przypadku zgłoszenia uszkodzenia towaru oraz braku towarów przewoźnikowi w momencie odbioru towaru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przewoźnikiem protokołu reklamacyjnego.